COMUNICAT /// ‘Ara és demà’ elimina l’administració i l’escola públiques de l’educació

El Consell Escolar de Catalunya (CEC) ha fet públic el document final d’Ara és Demà, el debat sobre el futur de l’educació a Catalunya organitzat pel CEC per encàrrec del Departament d’Ensenyament. A partir del document publicat, des de l’organització del Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana volem destacar i denunciar el següent:

L’escola pública desapareix de l’educació. A excepció dels annexos on es dona la veu als sindicats i a FAPAC, en tot el document no apareix ni una sola menció específica a l’escola pública com a entitat en si mateixa. Aquesta sorprenent omissió implica l’assimilació de l’escola pública a les escoles privades tot homogeneïtzant la institució pública amb un conjunt d’entitats que en molts casos no només tenen principis, valors i finalitats diametralment diferents als de l’escola pública sinó que en són directament oposats. L’escola pública és la institució fonamental que materialitza el dret a una educació de qualitat per tothom i és fruit d’una llarga història de lluites i fites socials que Ara és demà ha reduït al més estrident dels silencis. Ens neguem a acceptar-ho i exigim un debat sobre l’educació i l’escola públiques (i sobre l’anomalia de les escoles privades que reben finançament públic).

L’administració pública desapareix de l’educació. Mentre que el document final d’Ara és demà dedica un bloc específic al centre educatiu, un altre al professorat i un altre a l’alumnat, per contra, l’administració pública no és objecte de reflexió, ni de debat ni de conclusions. Simplement no és considerada. L’administració pública és el primer i més important agent responsable de la política educativa pública tant pel que fa a l’estratègia com pel que fa al finançament i l’execució. Malgrat això, Ara és demà desplaça descaradament la responsabilitat al centre educatiu, al professorat i a les famílies i, implícitament, a totes aquelles entitats que supleixin el paper imprescindible de l’administració. Estem davant d’una proposta radicalment contrària a la institució pública que estableix les bases per dissoldre al mínim el paper de l’administració i la seva obligació primordial de garantir un dret i un servei essencial com és el de l’educació. Minimitzant fins a extrems insòlits el paper de l’administració, el document final d’Ara és demà esdevé una invitació oberta al desembarcament de les entitats privades i a les seves dinàmiques mercantilitzadores en el si de l’educació pública. Ens neguem a acceptar-ho i exigim que l’administració assumeixi totes les seves obligacions.

El debat democràtic queda degradat a un formalisme buit de contingut. Ara és demà i el seu document final no han abordat les qüestions clau que en aquests moments estan determinant el present i el futur de l’educació a Catalunya: des de la disputa entre el model transformador que entén l’educació com un dret universal i el model privatitzador que l’entén com un bé de mercat fins a la doble xarxa pública-concertada, la precarització laboral dels docents, la desinversió estructural en educació pública, la fi del funcionament democràtic dels centres en favor de la gestió empresarial, o la creixent pobresa i segregació de la nostra societat. Tampoc no han estat convidades a participar les veus de molts dels agents que fa anys que lluiten per l’educació pública des de diferents espais i moviments socials i sí han estat sobre-representats, en canvi, els interessos de les indústries escolars privades. La noció de debat ha estat instrumentalitzada per convertir-se en una escenificació dirigida i impostada. Ens neguem a acceptar-ho i exigim una deliberació valentament oberta, transparent i democràtica.

Per tot això, des del Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana no acceptem ni el document final de conclusions d’Ara és demà ni el suposat debat que l’ha originat i exigim que el Consell Escolar de Catalunya sigui alliberat dels interessos dels lobbies escolars i religiosos privats que se l’han apropiat i comenci a treballar pel bé comú.

Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana
Barcelona, 21 de juliol de 2017


Descarrega’t el comunicat en PDF aquí: COMUNICAT ‘Ara és demà’ elimina l’administració i l’escola públiques de l’educació