1 de març de 2017

BLOC 4 /// Comunitat educativa: participació i democràcia

Qui integra la comunitat educativa? Qui se’n fa responsable i com es governa? Quin és el paper de l’escola pública en la societat? Quina relació té amb els infants, les famílies, l’entorn? És el funcionament democràtic una prioritat pedagògica i funcional de l’educació pública?

A diferència d’altres àmbits d’aprenentatge, l’escola és un espai eminentment social i comunitari. La comunitat és el subjecte primordial del fet educatiu escolar i, en aquest sentit, el desenvolupament individual de les persones en el marc escolar està íntimament lligat a tres realitats:

  1. El desenvolupament de les competències socials dels infants i adolescents com a individus.
  2. El desenvolupament i la construcció de comunitats, on docents, famílies, estudiants i, fins i tot, veïnat senten que estan construint i formant part d’un mateix col·lectiu amb fites comunes.
  3. La consecució del funcionament democràtic. L’escola i la comunitat educativa són els primers espais socials on la participació i el funcionament democràtic han d’esdevenir una realitat exemplar.

Aquest bloc pretén posar el focus en la comunitat per reflexionar sobre ella i sobretot sobre el seu potencial democratitzador.

Descarrega en PDF els documents escrits de les intervencions:
Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana (document complet)
Presentació
El funcionament democràtic i cooperatiu dels centres Marc Casanovas
Salvem l’Escola Mar Nova. Un exemple de lluita col·lectiva Mario Parra
L’entorn educa i el treball en xarxa transforma l’entorn Laia Teruel
El paper de les famílies dins la comunitat escolar Jordi Collet
Eines i experiències pedagògiques per educar en comunitat i democràcia José Manuel Rubio
Altres intervencions

Democràcia
El funcionament democràtic i cooperatiu dels centres
Marc Casanovas, professor interí de secundària i membre del Seminari Ítaca d’Educació Crítica (PDF / Video)

Comunitat
Salvem l’Escola Mar Nova. Un exemple de lluita col·lectiva
Mario Parra, pare, membre de l’Ampa Soler de Vilardell i president de FaPaC del Maresme-Vallès Oriental (PDF / Video)

Entorn
L’entorn educa i el treball en xarxa transforma l’entorn
Laia Teruel, educadora social i membre de 033 Educa (PDF / Vídeo)

Famílies
Visibles, invisibles, hipervisibles. El paper de les famílies dins la comunitat escolar
Jordi Collet, professor de Sociologia de l’Educació UVIC-UC (PDF / Video)

Pedagogia
Eines i experiències pedagògiques per educar en comunitat i democràcia
José Manuel Rubio, mestre i professor de secundària jubilat (PDF / Video)

 

 

Vols veure el recull d’intervencions dels altres blocs?

BLOC 1 /// L’educació pública com a eina de transformació social
BLOC 2 /// Docents i altres treballadores: el principal tresor de l’escola pública
BLOC 3 /// Privatització i mercantilització: l’educació i les escoles com a béns de mercat