25 de febrer de 2017

BLOC 1 /// L’educació pública com a eina de transformació social

Quin paper volem donar avui en dia a l’educació pública? Té sentit entendre-la encara com una eina institucional clau per a la transformació social? Què entenem per transformació social? Quins reptes i necessitats de transformació social tenen els nostres alumnes en l’actualitat? Quines eines de transformació social pot proporcionar l’escola pública? Alguna vegada la política educativa pública catalana ha tingut vocació de profunda transformació social?

Aquest bloc dedicat a l’educació pública com a eina de transformació social parteix d’una doble sorpresa:

  1. Constatar com està desapareixent un model d’educació i d’escola tal i com el teníem entès fins ara: passem d’un dret fonamental amb voluntat socialment transformadora, un instrument per garantir la igualtat d’oportunitats, a un servei de mercat, competitiu i que ens convida a convertir la nostra educació també en una competició.
  2. I com la renovació pedagògica, que històricament havia anat de la mà de la transformació social emancipadora, actualment ha perdut aquest sentit tant explícitament polític per tornar-se aparentment neutra.

Això portava necessàriament a preguntar-nos pels sentits i els valors que volem donar a l’educació i l’escola públiques avui, per reflexionar sobre el model educatiu que volem enfrontant-lo a les necessitats socials d’avui i preguntant-nos si encara té sentit atorgar-li una voluntat transformadora o, ans el contrari, ja ens està bé el model que actualment s’està desplegant.

Amb aquets bloc hem volgut fer, doncs, un exercici tant senzill i de sentit comú com alhora complex: el d’observar al nostre voltant, a la nostra societat, per veure si encara hi ha reptes i necessitats que requereixin d’una transformació social profunda i si volem que l’educació i l’escola públiques siguin instruments per a aquesta transformació.

Els convidats que avui ens acompanyen representen una petita mostra d’aquests reptes i necessitats socials: la desigualtat i la pobresa, el pensament acrític, l’adoctrinament, el masclisme cultural… Però ens hem deixat molts reptes i necessitats fora (el bullying, la inclusió, l’alfabetització visual i audiovisual, el coneixement de la literatura, l’atenció a l’adolescència i l’educació d’adults, l’alienació tecnològica, l’economia i l’ètica de les cures, la cultura democràtica…) i, de fet, alguns col·lectius ens han començat a contactar per mirar d’encabir dins el programa d’aquest bloc les seves aportacions.

No serà possible ara però si que hem vist que l’enfoc d’aquest bloc ha interpel·lat a molta gent i col·lectius i ha fet aflorar i encaixar una sèrie de clams vinculats a una mateixa idea: comencem per observar aquells reptes socials del nostre entorn i definim llavors l’educació socialment transformadora que volem per a l’escola pública.

Per acabar. Si parlem d’educació i escola públiques, estem parlant també de la institució i dels seus responsables: el govern de la Generalitat i el Departament d’Ensenyament. Quin paper ha de tenir? Ha de desintegrar-se gradualment per deixar aflorar iniciatives privades i comunitàries? Pot i té el deure de liderar una política educativa pública socialment transformadora? D’això en farem referència indirecta amb la intervenció final del Salvador Domènech, que explicarà una experiència històrica en què la transformació social i la renovació pedagògica han confluït en l’educació pública liderades per l’administració.

Descarrega en PDF els documents escrits de les intervencions:
Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana (document complet)
Presentació
Segregació escolar, segregació social Roger Martínez
Pobresa i situació dels Centres de Màxima Complexitat Teresa Esperabé
Educar en el pensament crític avui Irene de Puig
La transversalitat de l’educació en perspectiva de gènere: identitat, convivència, discriminacions i pensament crític. Projecte Som com som Marta Longares
El currículum com a camp de batalla: el cas de l’educació financera Marina Pérez
Una experiència històrica de transformació social des de l’administració pública: el Patronat Escolar de Barcelona Salvador Domènech
Altres intervencions

Desigualtat
Segregació escolar, segregació social
Roger Martínez, Observatori de la Segregació Escolar (PDF / Video)

Pobresa i complexitat social
Pobresa i situació dels Centres de Màxima Complexitat
Teresa Esperabé, mestra (PDF / Vídeo)

Pensament crític
Educar en el pensament crític avui
Irene de Puig, filòsofa, filòloga, educadora i responsable del projecte Filosofia 3/18 (PDF / Vídeo)

Perspectiva de gènere
La transversalitat de l’educació en perspectiva de gènere: identitat, convivència, discriminacions i pensament crític. Projecte Som com som
Marta Longares, mestra (PDF / Vídeo)

Currículum i continguts
El currículum com a camp de batalla: el cas de l’educació financera
Marina Pérez, professora de secundària i membre de la Plataforma per una Economia Crítica i Plural (PDF / Vídeo)

Política pública
Una experiència històrica de transformació social des de l’administració pública: el Patronat Escolar de Barcelona
Salvador Domènech, psicopedagog d’EAP i historiador de l’educació (PDF / Vídeo)

Vols veure el recull d’intervencions dels altres blocs?

BLOC 2 /// Docents i altres treballadores: el principal tresor de l’escola pública
BLOC 3 /// Privatització i mercantilització: l’educació i les escoles com a béns de mercat
BLOC 4 /// Comunitat educativa: participació i democràcia