1 de març de 2017

BLOC 3 /// Privatització i mercantilització: l’educació i les escoles com a béns de mercat

Què vol dir que s’està privatitzant i mercantilitzant l’educació pública? És realment així? Quin és el marc polític global que està definint l’actual política educativa? Quines són les eines de la privatització de l’educació? Quin paper està jugant el Departament d’Ensenyament?

Malgrat que ni l’agenda política ni la mediàtica en fan referència explícita, actualment l’educació a Catalunya està vivint un procés gradual de liberalització que està portant a la mercantilització de tots els serveis educatius (fins i tot l’educació obligatòria) i a la privatització d’aquells que fins ara estaven en mans públiques.

L’educació està deixant de ser un dret per passar a ser un bé de mercat i, en el cas de l’educació pública, aquesta a més s’està privatitzant per diferents mecanismes. Aquest bloc pretén informar i debatre sobre aquest procés a partir de dues aproximacions:

  1. Explicar el marc global i històric on cal contextualitzar la mercantilització gradual de l’educació: el paper de l’OCDE, de PISA, de la doble xarxa pública-concertada i dels pressupostos.
  2. Explicar algunes de les moltes eines concretes que estan servint per desplegar aquesta liberalització gradual de l’educació: l’avaluació, el mapa escolar i les externalitzacions.

Descarrega en PDF els documents escrits de les intervencions:
Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana (document complet)
Presentació
El paper de l’OCDE i les estratègies internacionals de mercantilització educativa Xavier Diaz
La doble xarxa pública-concertada i la llibertat d’elecció de centre Rosa Cañadell
Una anàlisi política dels pressupostos educatius a Catalunya. Copagaments i altres efectes Belén Tascón
L’educació i la nova filantropia: el desembarcament de La Caixa, el Banco Santander o Telefónica a l’escola pública Geo Saura
Les proves de competències bàsiques i les revàlides com a instruments de mercantilització Ramon Crespo
Mapa escolar: el tancament de places públiques en benefici de l’escola concertada Marco Béjar
Altres intervencions

Marc global
OCDE i l’Education Global Movement

Xavier Diaz, professor associat a la Universitat Ramon Llull de Barcelona i mestre (PDF / Vídeo)

Concerts
La doble xarxa pública-concertada i la llibertat d’elecció de centre

Rosa Cañadell, professora jubilada i membre del Seminari Ítaca d’Educació Crítica (PDF / Vídeo)

Pressupostos i copagaments
Una anàlisi política dels pressupostos educatius a Catalunya. Copagaments i altres efectes
Belén Tascón, mare, economista i membre de la Comissió No a les Retallades del CEIP Patronat Domènech (PDF / Video)

Externalització i innovació
L’educació i la nova filantropia: el desembarcament de La Caixa, el Banco Santander o Telefónica a l’escola pública
Geo Saura, professor del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB (PDF / Video)

Avaluació
Les proves de competències bàsiques i les revàlides com a instruments de mercantilització

Ramon Crespo, pare, president de l’AFA Patronat Domènech  i membre del Grup d’Avaluació Educativa d’Aproeval (PDF / Video)

Mapa escolar i ràtios
Mapa escolar: el tancament de places públiques en benefici de l’escola concertada
Marco Béjar, pare, president de l’Ampa El Pinetons i vocal de Matriculació de FaPaC (PDF / Video)

Vols veure el recull d’intervencions dels altres blocs?

BLOC 1 /// L’educació pública com a eina de transformació social
BLOC 2 /// Docents i altres treballadores: el principal tresor de l’escola pública
BLOC 4 /// Comunitat educativa: participació i democràcia