17 d'abril de 2017

Recull de documents

Presentem el recull de les intervencions del Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana que va tenir lloc el 25 de març de 2017 a un institut públic de Barcelona. El debat, organitzat per la pròpia comunitat educativa com a contestació al plantejament vertical de l’Ara és demà, va donar el protagonisme i la veu directa a mestres, professors, docents, mares, pares i estudiants i va posar el focus sobre l’educació i l’escola públiques i aquells temes i problemàtiques pedagògiques, polítiques i socials que ara mateix es donen i es debaten a les aules, als claustres i al carrer. 250 persones van poder debatre sense dirigismes ni intermediaris sobre educació. Va ser un debat de comunitat (docents, famílies i estudiants), horitzontal, ric i valent. Aquí en trobareu els reculls escrits i audiovisuals. Descarregueu-los i compartiu-los!

DESCARREGA EN PDF TOTS ELS DOCUMENTS DEL DEBAT EXTRAORDINARI SOBRE L’EDUCACIÓ PÚBLICA CATALANA:

Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana (document complet)
Manifest
Presentació
Recull de greuges

BLOC 1 /// L’educació pública com a eina de transformació social (pots veure més info i els vídeos d’aquest bloc aquí)
Presentació
Segregació escolar, segregació social Roger Martínez
Pobresa i situació dels Centres de Màxima Complexitat Teresa Esperabé
Educar en el pensament crític avui Irene de Puig
La transversalitat de l’educació en perspectiva de gènere: identitat, convivència, discriminacions i pensament crític. Projecte Som com som Marta Longares
El currículum com a camp de batalla: el cas de l’educació financera Marina Pérez
Una experiència històrica de transformació social des de l’administració pública: el Patronat Escolar de Barcelona Salvador Domènech
Altres intervencions

BLOC 2 /// Docents i altres treballadores: el principal tresor de l’escola pública (pots veure més info i els vídeos d’aquest bloc aquí)
Presentació
Els mestres com a educadors acadèmics, socials i emocionals Paqui Galeote
L’Associació de Mestres Rosa Sensat i la formació permanent del professorat, una trajectòria de referència Francina Martí
Inspira secundària, una experiència autoorganitzada de renovació pedagògica David Gómez
Pobresa, famílies i mestres a bressol Ferran Aquilina
Docència i activisme, una mirada històrica i actual Mª Antonia Castellana
Interinatges, substitucions, temps lectiu, temps formatiu, temps reflexiu, temps avaluatiu Àlex Rosa
Altres intervencions

BLOC 3 /// Privatització i mercantilització: l’educació i les escoles com a béns de mercat (pots veure més info i els vídeos d’aquest bloc aquí)
Presentació
El paper de l’OCDE i les estratègies internacionals de mercantilització educativa Xavier Diaz
La doble xarxa pública-concertada i la llibertat d’elecció de centre Rosa Cañadell
Una anàlisi política dels pressupostos educatius a Catalunya. Copagaments i altres efectes Belén Tascón
L’educació i la nova filantropia: el desembarcament de La Caixa, el Banco Santander o Telefónica a l’escola pública Geo Saura
Les proves de competències bàsiques i les revàlides com a instruments de mercantilització Ramon Crespo
Mapa escolar: el tancament de places públiques en benefici de l’escola concertada Marco Béjar
Altres intervencions

BLOC 4 /// Comunitat educativa: participació i democràcia (pots veure més info i els vídeos d’aquest bloc aquí)
Presentació
El funcionament democràtic i cooperatiu dels centres Marc Casanovas
Salvem l’Escola Mar Nova. Un exemple de lluita col·lectiva Mario Parra
L’entorn educa i el treball en xarxa transforma l’entorn Laia Teruel
El paper de les famílies dins la comunitat escolar Jordi Collet
Eines i experiències pedagògiques per educar en comunitat i democràcia José Manuel Rubio
Altres intervencions

El recull de les intervencions ha estat presentat com a aportació a Ara és demà. Això no obstant, la tasca del Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana no s’atura aquí. Les informacions, reflexions i accions del debat extraordinari continuaran més enllà dels espais i els temps establerts pel debat oficialista. N’anirem informant puntualment aquest web, a les xarxes socials (https://www.facebook.com/debateducaciopublica i https://twitter.com/debateducacio) i per correu electrònic (podeu subscriure-us al nostre mailing també en aquest web).