5 d'abril de 2017

Vídeos del debat

Presentem els vídeos de les intervencions dels participants convidats al Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana, que van ser enregistrats el passat 25 de març pels companys de Sicom. El debat extraordinari neix com a denúncia i alternativa al debat oficialista Ara és demà i pretén posar el focus sobre aquells temes pedagògics, polítics i socials que preocupen a la comunitat que creu en l’escola i l’educació públiques. Amb el debat extraordinari volem informar-nos i obtenir una panoràmica global de la situació actual de l’educació pública catalana; exposar i compartir situacions, problemes i diagnòstics; reunir i donar visibilitat a una mostra representativa del mosaic de persones i col·lectius que defensen i treballen per l’educació pública; denunciar el procés privatitzador i mercantilitzador que està vivint actualment l’educació pública a Catalunya; i, finalment, reflexionar sobre el model d’educació pública que volem, i començar a discutir i a construir propostes.

Hem estructurat el debat en 4 blocs temàtics. Els dos primers fan referència als dos models de sistemes educatius que actualment estan en disputa: per una banda, l’educació pública entesa com un dret i una eina de transformació social i, per l’altra, l’educació i l’escola públiques enteses com a béns de mercat. Els altres dos al·ludeixen a les persones: per un costat, professorat i altres treballadores de l’escola pública i, per l’altre, la comunitat com a subjecte principal del fet educatiu. A cadascun d’aquests blocs participen 6 convidats que, en dues rondes, fan breus intervencions per presentar l’estat de la qüestió d’un tema concret i, posteriorment, donem pas a un debat obert amb tots els assistents. En aquesta pàgina podreu veure els vídeos de les intervencions dels convidats. Les intervencions de la resta de participants les hem recollit en relatories escrites que publicarem en breu.

BLOC 1 MATÍ /// L’educació pública com a eina de transformació social

Quin paper volem donar avui en dia a l’educació pública? Té sentit entendre-la encara com una eina institucional clau per a la transformació social? Què entenem per transformació social? Quins reptes i necessitats de transformació social tenen els nostres alumnes en l’actualitat? Quines eines de transformació social pot proporcionar l’escola pública? Alguna vegada la política educativa pública catalana ha tingut vocació de profunda transformació social?

Desigualtat
Segregació escolar, segregació social
Roger Martínez, Observatori de la Segregació Escolar

Pobresa i complexitat social
Pobresa i situació dels Centres de Màxima Complexitat
Teresa Esperabé, mestra

Pensament crític
Educar en el pensament crític avui
Irene de Puig, filòsofa, filòloga, educadora i responsable del projecte Filosofia 3/18

Perspectiva de gènere
La transversalitat de l’educació en perspectiva de gènere: identitat, convivència, discriminacions i pensament crític. Projecte Som com som
Marta Longares, mestra

Currículum i continguts
El currículum com a camp de batalla: el cas de l’educació financera
Marina Pérez, professora de secundària i membre de la Plataforma per una Economia Crítica i Plural

Política pública
Una experiència històrica de transformació social des de l’administració pública: el Patronat Escolar de Barcelona
Salvador Domènech, psicopedagog d’EAP i historiador de l’educació

BLOC 2 MATÍ /// Docents i altres treballadores: el principal tresor de l’escola pública

Què esperem dels docents i les altres treballedores de l’escola pública com a societat? Què esperen ells de la seva professió? Reconeixem prou la seva feina? Se senten prou escoltats i reconeguts? Quines demandes socials tenen? Són justes respecte les seves condicions laborals?

Educació integral
Els mestres com a educadors acadèmics, socials i emocionals
Paqui Galeote, mestra i directora d’escola

Formació permanent
L’Associació de Mestres Rosa Sensat i la formació permanent del professorat, una trajectòria de referència
Francina Martí, mestra i presidenta de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

Renovació pedagògica
Inspira secundària, una experiència autoorganitzada de renovació pedagògica
David Gómez, pare

Treball social
Pobresa, famílies i mestres a bressol

Ferran Aquilina, educador de bressol i membre de Bressol Indignades

Consciència política
Docència i activisme, una mirada històrica i actual
Mª Antonia Castellana, mestra jubilada i membre de Rella Associació de Mestres i Professorat Jubilats

Condicions laborals
Interinatges, substitucions, temps lectiu, temps formatiu, temps reflexiu, temps avaluatiu

Àlex Rosa, mestre de primària

BLOC 3 TARDA /// Privatització i mercantilització: l’educació i les escoles com a béns de mercat

Què vol dir que s’està privatitzant i mercantilitzant l’educació pública? És realment així? Quin és el marc polític global que està definint l’actual política educativa? Quines són les eines de la privatització de l’educació? Quin paper està jugant el Departament d’Ensenyament?

Marc global
OCDE i l’Education Global Movement

Xavier Diaz, professor associat a la Universitat Ramon Llull de Barcelona i mestre

Concerts
La doble xarxa pública-concertada i la llibertat d’elecció de centre

Rosa Cañadell, professora jubilada i membre del Seminari Ítaca d’Educació Crítica

Pressupostos i copagaments
Una anàlisi política dels pressupostos educatius a Catalunya. Copagaments i altres efectes
Belén Tascón, mare, economista i membre de la Comissió No a les Retallades del CEIP Patronat Domènech

Externalització i innovació
L’educació i la nova filantropia: el desembarcament de La Caixa, el Banco Santander o Telefónica a l’escola pública
Geo Saura, professor del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB

Avaluació
Les proves de competències bàsiques i les revàlides com a instruments de mercantilització

Ramon Crespo, pare, president de l’AFA Patronat Domènech  i membre del Grup d’Avaluació Educativa d’Aproeval

Mapa escolar i ràtios
Mapa escolar: el tancament de places públiques en benefici de l’escola concertada
Marco Béjar, pare, president de l’Ampa El Pinetons i vocal de Matriculació de FaPaC

BLOC 4 TARDA /// Comunitat educativa: participació i democràcia

Qui integra la comunitat educativa? Qui se’n fa responsable i com es governa? Quin és el paper de l’escola pública en la societat? Quina relació té amb els infants, les famílies, l’entorn? És el funcionament democràtic una prioritat pedagògica i funcional de l’educació pública?

Democràcia
El funcionament democràtic i cooperatiu dels centres
Marc Casanovas, professor interí de secundària i membre del Seminari Ítaca d’Educació Crítica

Comunitat
Salvem l’Escola Mar Nova. Un exemple de lluita col·lectiva
Mario Parra, pare, membre de l’Ampa Soler de Vilardell i president de FaPaC del Maresme-Vallès Oriental

Entorn
L’entorn educa i el treball en xarxa transforma l’entorn
Laia Teruel, educadora social i membre de 033 Educa

Famílies
Visibles, invisibles, hipervisibles. El paper de les famílies dins la comunitat escolar
Jordi Collet, professor de Sociologia de l’Educació UVIC-UC

Pedagogia
Eines i experiències pedagògiques per educar en comunitat i democràcia
José Manuel Rubio, mestre i professor de secundària jubilat

 

 

 

PRESENTACIONS /// Per què un debat extraordinari sobre l’educació pública catalana?

Per què un debat extraordinari sobre l’educació pública catalana? Perquè l’educació pública com a eina de transformació social?

 

Presentació
Presentació del Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana i del Bloc 1
Cecilia Bayo, mare

 

Presentació
Presentació del Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana i del Bloc 2
Maite Verdú, professora de secundària

 


DESCARREGA EN PDF TOTS ELS DOCUMENTS DEL DEBAT EXTRAORDINARI SOBRE L’EDUCACIÓ PÚBLICA CATALANA:

Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana (document complet)
Manifest
Presentació
Recull de greuges

BLOC 1 /// L’educació pública com a eina de transformació social
Presentació
Segregació escolar, segregació social Roger Martínez
Pobresa i situació dels Centres de Màxima Complexitat Teresa Esperabé
Educar en el pensament crític avui Irene de Puig
La transversalitat de l’educació en perspectiva de gènere: identitat, convivència, discriminacions i pensament crític. Projecte Som com som Marta Longares
El currículum com a camp de batalla: el cas de l’educació financera Marina Pérez
Una experiència històrica de transformació social des de l’administració pública: el Patronat Escolar de Barcelona Salvador Domènech
Altres intervencions

BLOC 2 /// Docents i altres treballadores: el principal tresor de l’escola pública
Presentació
Els mestres com a educadors acadèmics, socials i emocionals Paqui Galeote
L’Associació de Mestres Rosa Sensat i la formació permanent del professorat, una trajectòria de referència Francina Martí
Inspira secundària, una experiència autoorganitzada de renovació pedagògica David Gómez
Pobresa, famílies i mestres a bressol Ferran Aquilina
Docència i activisme, una mirada històrica i actual Mª Antonia Castellana
Interinatges, substitucions, temps lectiu, temps formatiu, temps reflexiu, temps avaluatiu Àlex Rosa
Altres intervencions

BLOC 3 /// Privatització i mercantilització: l’educació i les escoles com a béns de mercat
Presentació
El paper de l’OCDE i les estratègies internacionals de mercantilització educativa Xavier Diaz
La doble xarxa pública-concertada i la llibertat d’elecció de centre Rosa Cañadell
Una anàlisi política dels pressupostos educatius a Catalunya. Copagaments i altres efectes Belén Tascón
L’educació i la nova filantropia: el desembarcament de La Caixa, el Banco Santander o Telefónica a l’escola pública Geo Saura
Les proves de competències bàsiques i les revàlides com a instruments de mercantilització Ramon Crespo
Mapa escolar: el tancament de places públiques en benefici de l’escola concertada Marco Béjar
Altres intervencions

BLOC 4 /// Comunitat educativa: participació i democràcia
Presentació
El funcionament democràtic i cooperatiu dels centres Marc Casanovas
Salvem l’Escola Mar Nova. Un exemple de lluita col·lectiva Mario Parra
L’entorn educa i el treball en xarxa transforma l’entorn Laia Teruel
El paper de les famílies dins la comunitat escolar Jordi Collet
Eines i experiències pedagògiques per educar en comunitat i democràcia José Manuel Rubio
Altres intervencions